מהן הזכויות המגיעות לאדם אשר נפגע בעבודתו?

1 זמן קריאה 24 צפיות

אדם אשר נפגע בעבודה, במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בחזרה ממנה יוכר על פי חוק הביטוח הלאומי ועל פי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה. לאדם זה יש זכויות שונות החל מטיפול ומעקב רפואי ועד לקצבאות או תגמולים הנקבעים בהתאם לחוק.                                            A schoolgirl  in a high school class

אדם אשר עבר את כל הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי ועל פי חוק הוכר בתור נפגע עבודה בעקבות פגיעה בעבודה או בעקבות מחלת מקצוע, זכאי למספר זכויות בהתאם לחוק.

 

טיפול רפואי ושיקום

כל אדם אשר נפגע בעבודה זכאי להחזר מלא של הוצאותיו הרפואיות הכוללות אשפוז בבית חולים, מכשירים מיוחדים, טיפול פיזיותרפי ועוד. בנוסף אדם אשר הוכר כנפגע עבודה כתוצאה ממחלת מקצוע, זכאי לשיקום מקצועי הכולל קורסים מקצועיים המעבירים את אותם אנשים הסבות בכדי שיוכלו להמשיך ולעבוד בעבודה אחרת.

 

דמי פגיעה לנפגעי עבודה

את דמי הפגיעה יקבל אדם שבעקבות פגיעה בעבודה או בעקבות מחלת מקצוע אינו יכול לעבוד יותר. את דמי הפגיעה מקבלים במשך 91 ימים מתאריך הפגיעה. דמי הפגיעה יועברו לנפגע רק במידה ורופא חתם על תעודת ״אי-כושר״. דמי הפגיעה יעמדו על 75% מהשכר היומי של הנפגע אשר יחושב על פי שלושת החודשים האחרונים שלפני הפגיעה, אותם מחלקים ב-90 יום.

 

מענק חד פעמי וקצבאות נכות

בתום 91 הימים או בסיומה של תקופה ״אי הכושר״, זכותו של העובד הנפגע להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי במטרה להיבדק על ידי הועדה הרפואית, אשר תקבע האם לנפגע יש אחוזי נכות בעקבות הפגיעה. בהתאם לאחוזי הנכות, ייקבעו הזכויות העתידיות של הנפגע.

  • מענק חד פעמי – במידה ואחוזי הנכות שנקבעו לנפגע עומדים בטווח של בין 9%-19%, יקבל הנפגע מענק חד פעמי בהתאם לאחוזים שנקבעו. את המענק מחשבים לפי נוסחה קבועה.
  • קצבאות במידה ואחוזי הנכות שנקבעו לנפגע עומדים בטווח של 20% ומעלה (הנכות היא קבועה), או 5% ומעלה (הנכות היא זמנית) יקבל הנפגע קצבה חודשית קבועה. גובה הקצבה יקבע ע״י המוסד לביטוח לאומי בהתאם לשכר החודשי של הנפגע ולאחוזי הנכות שנקבעו. את קצבה זו יקבל האדם הנפגע במשך כל חייו. כאשר האדם מגיע לגיל המאפשר לו קבלה של קצבת זקנה, יתאפשר לאותו אדם לבחור בין שתי הקצבאות. במידה ובחר האדם את זקנת הקצבה, יזוכה בנוסף במענק חד פעמי של 36 קצבאות הנכות.

מה דעתך?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

No Comments Yet.

Previous
הכל סביב ציוד מטבחים מקצועי