LifeStyler

Archive for the ‘השקעות בשוק ההון’ Category

רפורמת שוק ההון שנכנסה לתוקפה בשנת 2005 לאחר יישום מסקנותיה של ועדת בכר, הובילה לשינויים מרחיקי לכת בכל הנוגע לאפשרויות ההשקעה העומדות בפני כל אחד ואחת מאיתנו בשוק ההון. עיקרי הרפורמה עסקו בנטילת השליטה המונופולית שהייתה שייכת למערכת הבנקאית עד אותה שנה בכל הנוגע לניהול כספי השקעות, וכפועל יוצא מכך, עידוד התחרות בתחומי השקעות.                                                 business man sitting on coins לקרוא את המשך הרשומה «

רבים מתושבי המדינה ממורמרים מהעמלות והריביות הגבוהות הנגבות בבנק עבור הלוואות או מינוס אך במקביל גם מהריביות האפסיות הניתנות בחסכונות. מסתבר כי ישנן דרכים נוספות לחסוך כסף מלבד השקעתו בתכניות שמציע הבנק. ניהול תיק השקעות או חסכון באמצעות בית השקעות נמצא במצבים רבים כרווחי יותר, תלוי כמובן מהו אותו מקום ומהו סוג ההשקעה שכן רמת הסיכון כאשר מדובר על השקעות בשוק ההון יכול להיות שונה בתכלית בין השקעות סולידיות כמו אג"חים לבין השקעות בהן טמון סיכון גבוה מאוד כמו אופציות.                                                                                                 Happy family  in their own home concept לקרוא את המשך הרשומה «