LifeStyler

Posts Tagged ‘לימודי ביטחון

המזרח התיכון משנה את פניו מיום ליום, וכל התפיסות המדיניות שהיו נכונות עד לפני מספר שנים הולכות ונפרמות אל מול נגד עינינו. זה התחיל עם פלישת סדאם חוסיין לכווית אי שם בתחילת שנות ה-90 במה שמכונה אצלנו מלחמת המפרץ, נמשך במרדף האמריקאי אחר בן לאדן בעקבות פיגוע הטרור הרצחני במגדלי התאומים והגיע לשיא במה שבתחילה היה מכונה: האביב הערבי וכיום מכונה: דעא"ש –המדינה האסלאמית.                                                                                           Man studying outdoors לקרוא את המשך הרשומה «