LifeStyler

Posts Tagged ‘לימוד תרפיה באמנות

ילדות ונעורים נחשבות לאחת התקופות היפות בחיים אם לא היפה ביותר. עם זאת, אלה התקופות הדינמיות והאינטנסיביות ביותר בהן עובר אדם שינויים רבים, שינויים פיזיולוגים, קוגניטיביים, מנטלים ורגשיים. גם כבוגרים תקופות מעבר או שינויים אינן התקופות בהן אנו מרגישים בנוח. כולנו אוהבים את השגרה בה דברים הם ידועים, בטוחים ואף נוחים. כך גם אצל ילדים. נפשם הרכה טרם הגיעה לשיא מבחינת התפתחות ולכן כל שינוי או אירוע יכול להיות בעל מימדים רחביםבראיה סובייקטיבית. תרפיה באמנות היא אחד הכלים להכנס לנבכי נפשו של הילד, לעומקים אשר טיפול רגשי הנעשה באמצעות שיחה לא יגיע אליו. במהלך לימודי תרפיה באמנות מתוודע הסטודנט ליצירות רבות ועומד על משמעותן ועל הדרך בה ניתן לסייע לאותו ילד להתמודד עם העובר עליו.                                                           Artistic Painting Brush Display לקרוא את המשך הרשומה «